Dražební vyhláška č. 151 EX 310/23-335 - elektronická dražba - nemovitostiDražební vyhláška č. 151 EX 310/23-335 – elektronická dražba – nemovitosti

Elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu http://www.exdrazby.cz


Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 14.12. 2023 v 10:00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.
Ukončení elektronické dražby je stanoven na den 14.12. 2023 v 11:00 hod.