Dražební vyhláška č. 171 EX 02161/20-179 - nemovité věciDražební vyhláška č. 171 EX 02161/20-179 – nemovité věci

Elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz


Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 14. 12. 2023 v 10:00 hod., od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání.
Ukončení elektronické dražby je stanoven na den 14. 12. 2023 v 11:00 hod