Oznámení o výběrovém řízení - Inspektora péče o veřejný prostor – Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor ORVPOznámení o výběrovém řízení 

Inspektora péče o veřejný prostor – Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor ORVP

 

Náplň práce:
– monitoring kvality a čistoty veřejných prostranství na území MČ Prahy 7 včetně městského mobiliáře a okolí nádob na tříděný odpad
– koordinace podnětů a žádostí o nádoby na tříděný odpad
– zajišťování administrativy spojené s agendou
– pochůzky a práce v terénu tvoří 50 % pracovní doby
– předávání podnětů a koordinace údržby veřejných prostranství
– spolupráce s městskými organizacemi a městskou firmou 7U s.r.o.
– komunikace s občany a vyřizování jejich podnětů a připomínek.
– podílení na tvorbě koncepcí rozvoje péče o veřejný prostor