Oznámení o výběrovém řízení - Referent/ka přestupků - Odbor dopravy (ODO)Oznámení o výběrovém řízení 

Referent/ka přestupků – Odbor dopravy (ODO)

 

Náplň práce:
Zajišťování výkonu přestupkové agendy na úseku dopravně správních agend v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.