Oznámení o zveřejnění záměru - uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytové jednotky č. 313 v domě Dukelských hrdinů 342/1, Praha 7Oznámení o zveřejnění záměru – uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytové jednotky č. 313 v domě Dukelských hrdinů 342/1, Praha 7

Záměr – uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytové jednotky č. 313, v domě Dukelských hrdinů 342/1, Praha 7, se stávajícím nájemcem společností DD Medical s.r.o., IČO: 29038367, na dobu určitou do 31.12.2030, za stávající nájemné 12.289,- Kč/měsíc/předmět nájmu (2.536,- Kč/m2/rok) do 31.12.2023 a od 01.01.2024 za nájemné 16.960,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 3.500,- Kč/m2/rok), vše bez DPH (k této částce bude připočteno DPH v případě, že nájemce je ke dni podpisu smlouvy plátcem DPH), na základě znaleckého posudku č. 6248-018-006624/2023 ze dne 20.03.2023, vypracovaného Ing. Janem Benešem na obdobný typ předmětu nájmu, v souladu s usnesením Majetkové komise č. 093/23-MK ze dne 09.10.2023.