Oznámení o zveřejnění záměru - uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytové jednotky č. 461/103 v domě Františka Křížka 461/11, Praha 7Oznámení o zveřejnění záměru – uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytové jednotky č. 461/103 v domě Františka Křížka 461/11, Praha 7

Záměr – uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytové jednotky č. 461/103, v domě Františka Křížka 461/11, Praha 7, se stávajícím nájemcem společností Prague International Marathon, spol. s r.o., IČO: 63673738, na dobu určitou do 30.06.2027, za nájemné 18.630,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 2.808,5 Kč/m2/rok) bez DPH (k této částce bude připočteno DPH v případě, že nájemce je ke dni podpisu smlouvy plátcem DPH), v souladu s usnesením Majetkové komise č. 094/23-MK.