Rozpočtová opatření - říjen2023Rozpočtová opatření – říjen2023

 – Elektronicky zveřejněno na el. úřední desce, případně v rámci usnesení R MČ P7 č. 0640/23-R zveřejněného na internetových stránkách MČ Praha 7
 – V listinné podobě k nahlédnutí na OEK – oddělení rozpočtu