Dražební vyhláška č. 134 EX 18524/11 - 1096 - nemovitostiDražební vyhláška č. 134 EX 18524/11 – 1096 – nemovitosti

 

Dražební jednání se koná dne 12.12.2023 v 11:00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese:
                                                                                                www.exdrazby.cz