Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 33 Z 3549/33, Z 3552/33, Z 3553/33, Z 3556/33, Z 3558/33 a Z 3861/33 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města PrahyVeřejná vyhláška

Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 33 Z 3549/33, Z 3552/33, Z 3553/33, Z 3556/33, Z 3558/33 a Z 3861/33 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

 

Veřejné projednání se bude konat dne 5. 12. 2023 od 12:00 hod. na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2
Současně bude veřejné projednání přenášeno prostřednictvím on-line streamované videokonference na níže uvedené internetové adrese.
https://vimeo.com/event/3825383/f7eea0b50b