Oznámění o konání veřejného projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 3618/00Oznámění o konání veřejného projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 3618/00

Veřejné projednání se bude konat dne 5. 12. 2023 od 13:15 hod.
na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2
Současně bude veřejné projednání přenášeno prostřednictvím on-line streamované videokonference na níže uvedené internetové adrese.
https://vimeo.com/event/3825389/9efc7e2d5c.