Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 23 Z 3399/23, Z 3400/23 a Z 3401/23 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj územíVeřejná vyhláška

Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 23 Z 3399/23, Z 3400/23 a Z 3401/23 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

Veřejné projednání se bude konat dne 5. 12. 2023 od 9:30 hod. na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2


Současně bude veřejné projednání přenášeno prostřednictvím on-line streamované videokonference na níže uvedené internetové adrese.
https://vimeo.com/event/3825326/5a83e624b8