Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání - Návrh samostatně pořizované změny Z 3428/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj územíVeřejná vyhláška

Oznámení o konání veřejného projednání – Návrh samostatně pořizované změny Z 3428/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

Veřejné projednání se bude konat dne 5. 12. 2023 od 14:15 hod. na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2


Současně bude veřejné projednání přenášeno prostřednictvím on-line streamované videokonference na níže uvedené internetové adrese.
https://vimeo.com/event/3825405/e63a5c0b84