Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání o návrhu změny vlny 16 Z 3257/16 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy a vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj územíVeřejná vyhláška

Oznámení o společném jednání o návrhu změny vlny 16 Z 3257/16 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy a vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

 

Společné jednání se bude konat dne 7. 11. 2023 od 9:00 hod. na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2


Současně bude společné jednání přenášeno prostřednictvím on-line streamované videokonference na níže uvedené internetové adrese.
https://vimeo.com/event/3764074/e406679e25