Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Nad Královskou oborou, U Sparty, Praha 7Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Nad Královskou oborou, U Sparty, Praha 7

 

Instalace a umístění dopravního značení bude provedeno tak, aby nebránilo provádění údržby komunikace.

Platnost dopravního značení:              4.10. 2023