Dražební vyhláška č. 137 EX 10156/22-109 - nemovité věciDražební vyhláška č. 137 EX 10156/22-109 – nemovité věci

Dražba se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního serveru: www.okdrazby.cz


Zahájení elektronické dražby dne 02.11.2023 v 10:00:00 hod.