Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti - \"Obnova vodovodního řadu a rekonstrukce kanalizace, ul. Ovenecká, Bubeneč, Holešovice - Praha 7\"Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti 

„Obnova vodovodního řadu a rekonstrukce kanalizace, ul. Ovenecká, Bubeneč, Holešovice – Praha 7“

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 2209, 2210, 2211, 2214 v katastrálním území Holešovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti společného povolení spis.zn. SZ: MČ P7 359564/2020/SU/Bea, č.j. MČ P7 087516/2021/SU/Bea, ze dne 10.3.2021.