Rozhodnutí - prodloužení o 2 roky ode dne nabití právní moci tohoto rozhodnutí - \"Obnova vodovodního řadu, ulice U Letenského sadu, Praha 7\" Praha, HolešoviceRozhodnutí

  – prodloužení o 2 roky ode dne nabití právní moci tohoto rozhodnutí platnost společného povolení spis.zn. SZ: MČ P7 283873/2020/SU/Bea, č.j. MČ P7 011563/2021/SU/Bea, ze dne 8.2.2021, na stavbu vodního díla v dokumentaci nazvaného:

„Obnova vodovodního řadu, ulice U Letenského sadu, Praha 7“ Praha, Holešovice

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 2105/1, 2211, 2212, 2214, 2215, 2220/1 v katastrálním území Holešovice, Praha 7.