VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 3500 vlny 26VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 3500 vlny 26

Opakované veřejné projednání se bude konat dne 18. 10. 2023 od 10:00 hod.
na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2.

Současně bude veřejné projednání přenášeno prostřednictvím on-line streamované videokonference na níže uvedené internetové adrese.
https://vimeo.com/event/3694258/81ac6a9c7e.