Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změn vlny 32 Z 3796, Z 3834 a Z 3835 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změn vlny 32 Z 3796, Z 3834 a Z 3835 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

Veřejné projednání se bude konat dne 18. 10. 2023 od 10:30 hod.
na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2
Současně bude veřejné projednání přenášeno prostřednictvím on-line streamované videokonference na níže uvedené internetové adrese.
https://vimeo.com/event/3694269/d63e6ac59b