Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Farského, AntonínskáOpatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Farského, Antonínská

 

Platnost dopravního značení: 22. 09. 2023