Dražební vyhláška - provedení dražby - Č.j. 164 EX 3775/20-213Dražební vyhláška – provedení dražby – Č.j. 164 EX 3775/20-213

Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb
na adrese portálu: www.portaldrazeb.cz
Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 16. 10. 2023 v 11:00 hod., od tohoto okamžiku
mohou dražitelé činit podání.
Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 16. 10. 2023 ve 13:00 hod