Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U ElektrárnyOpatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U Elektrárny

 

Platnost dopravního značení: 23. 09. a 30. 09. 2023