Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U SpartyOpatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U Sparty

 

Platnost dopravního značení: 20. 09. – 19. 11. 2023