Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci HeřmanovaOpatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Heřmanova

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu:

18. 09. – 22. 09. 2023
23. 10. – 31. 10. 2023