Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Jankovcova, DělnickáOpatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Jankovcova, Dělnická

 

Platnost dopravního značení: 22. 09. – 23. 09. 2023