Vyhlášení popisu věcí - KRPA-227208-164/TČ-2023-001178Vyhlášení popisu věcí – KRPA-227208-164/TČ-2023-001178

– jízdní kolo zn. TREK, výr. číslo WTU352C8039P,
– jízdní kolo zn. TREK, výr. číslo WTU293C0991P,

Poškozený se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto vyhlášení přihlásil pod shora uvedeným Č.j. na adresu: Služba kriminální policie a vyšetřování, odbor obecné
kriminality, 8. oddělení obecné kriminality, Bartolomějská 6, 110 00 Praha 1.