Dražební vyhláška - provedení elektronické další dražby nemovité věcí - Č.j. 185 EX 2861/14-226Dražební vyhláška – provedení elektronické další dražby nemovité věcí – Č.j. 185 EX 2861/14-226

Elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v článku II. se koná dne 26.10.2023,
Zahájení elektronické dražby proběhne v 10:00 hodin (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit příhozy).
Dražba bude ukončena ve 11:00 hodin.

Elektronická dražba proběhne na portálu www.exdrazby.cz