Rozhodnutí - stavební povolení - Stavební úpravy dvorního objektu č.p. 738, ul. Pplk. Sochora 38, Praha 7Rozhodnutí

Stavební povolení 

Stavební úpravy dvorního objektu č.p. 738, ul. Pplk. Sochora 38, Praha 7
na pozemku parc. č. 1709 v k.ú. Holešovice (dále „jen stavba“),

přičemž stavbou jsou:
Stavební úpravy stávajícího dvorního objektu u bytového domu č.p. 738 na pozemku parc. č. 1709 v k.ú. Holešovice, ul. Pplk. Sochora 38 v Praze 7, navržené za účelem změny užívání nebytového prostoru – stávající stav truhlářská dílna, navržený účel užívání ateliery – kanceláře.