Rozhodnutí - prodloužení o 2 roky ode dne nabití právní moci tohoto rozhodnutí - Hlávkův most, č. akce 999992, Praha 7,8,1Rozhodnutí

– prodloužení o 2 roky ode dne nabití právní moci tohoto rozhodnutí 

Hlávkův most, č. akce 999992, Praha 7,8,1

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 2343, 2356/1, 2356/2, 2358/3 v katastrálním území Nové Město, parc. č. 1215/1, 1215/6, 1215/7, 1215/8, 1215/9, 1215/11, 1215/12, 1215/14, 1216/1, 1220/2, 1222, 1225, 1226, 1227, 1232, 1233, 1255, 2188, 2269, 2331/1, 2332/2, 2336/1, 2347/3, 2484, 2485 v katastrálním území Holešovice, parc. č. 234/1, 234/2, 783, 784/3, 784/4, 784/5, 852/5, 887/2, 942 v katastrálním území Karlín.