Rozhodnutí - stavební povolení - „Stavební úpravy jednotek č. 405/26, 405/103 a 405/209 ve vnitrobloku na adrese Veletržní 31“ Praha 7 - Holešovice č.p. 405, Veletržní 31Rozhodnutí  –  stavební povolení 

„Stavební úpravy jednotek č. 405/26, 405/103 a 405/209 ve vnitrobloku na adrese Veletržní 31“ Praha 7 – Holešovice č.p. 405, Veletržní 31

na pozemku parc. č. 1662 v katastrálním území Holešovice.

Stavba obsahuje:
Jedná se o rekonstrukci objektu ve vnitrobloku, kde dojde především k zateplení obvodových stěn, provedení nové střešní skladby včetně zateplení a provedení atiky se zaatikovaným žlabem směrem do dvora, repase oken a výměna dveří, obnova světlíků, dispoziční a další související stavební úpravy.