Rozhodnutí - změna rozhodnutí o umístění stavby - „Marina ART - soubor staveb na poloostrově Přístavu Holešovice“Rozhodnutí 

Změna rozhodnutí o umístění stavby

 „Marina ART – soubor staveb na poloostrově Přístavu Holešovice“ (dříve Marina Island II) Praha 7 – Holešovice, ul. Sanderova

 

Předmětem změny územního rozhodnutí je rozhodnutí sp. zn. MČ P7 154214/2018/SU/Vm, č.j. MČ P7 323592/2020/SU/Vm ze dne 30.11.2020, které nabylo právní moci 1.1.2021.

Podmínky č. 6, 7, 8, 9 (kanalizace splašková, kanalizace dešťová, vodovod, plynovod) stanovené v územním rozhodnutí č.j. MČ P7 323592/2020/SU/Vm ze dne 30.11.2020 týkající se výše uvedené stavby se mění.

Ostatní podmínky (tj. č. 1 – 5 a č. 10 – 37), nebo jejich části výše zmíněného územního rozhodnutí zůstávají v platnosti.

Změny oproti původním podmínkám jsou v textu vyznačeny tučně.

Podmínky č. 38 – 42 tohoto rozhodnutí se stanovují nově.