Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacíchOpatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu od 18. 09. 2023 do 31. 12. 2025.