Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci JankovcovaOpatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Jankovcova

 

Platnost dopravního značení: 08. 10. 2023 – 10. 10. 2023