Opatření obecné povahy - zvláštní užívání místní komunikace janovského 4, z důvodu zřízení vyhrazeného stání



Opatření obecné povahy – zvláštní užívání místní komunikace janovského 4, z důvodu zřízení vyhrazeného stání

v místě: Janovského 4

důvod:   prodloužení stávajícího vyhrazeného parkování

 

Instalace a umístění dopravního značení bude provedeno tak, aby nebránilo provádění údržby komunikace.