Opatření obecné povahy - zvláštní užívání místní komunikace Heřmanova 18, z důvodu zřízení vyhrazeného stáníOpatření obecné povahy – zvláštní užívání místní komunikace Heřmanova 18, z důvodu zřízení vyhrazeného stání

v místě: Heřmanova 18

důvod:  prodloužení stávajícího vyhrazeného parkování

 

Instalace a umístění dopravního značení bude provedeno tak, aby nebránilo provádění údržby komunikace.