Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Umělecká, Praha 7Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Umělecká, Praha 7

 

Platnost dopravního značení: 4.10. 2023 – 11.10. 2023