Oznámení o zveřejnění záměru - uzavření smlouvy o nájmu vymezené části pozemku parc. č. 2074/1 v k.ú. HolešoviceOznámení o zveřejnění záměru

– uzavření smlouvy o nájmu vymezené části pozemku parc. č. 2074/1 v k.ú. Holešovice (libovolné plochy o rozměru 1m2), za účelem umístění sběrné nádoby na komunální odpad, s vlastníkem přilehlého objektu Dukelských hrdinů 17/848, panem Jiřím Štikou, na dobu určitou do 30.09.2033, za nájemné 120/165,- Kč/m2/měsíc (tj. 1.440/1.980,- Kč/m2/rok), snížené nájemné za podmínky věcného plnění nájemce