Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na dvoře radnice Úřadu městské části Praha 7Opatření obecné povahy

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na dvoře radnice Úřadu městské části Praha 7

 

Instalace dopravního značení bude provedena v termínu od 05. 10. 2023 trvale.