Rozhodnutí - „změna užívání ateliérů 1420/14 a 1420/15 na byty“ Praha 7 - Holešovice č.p. 1420, Malá Plynární 6Rozhodnutí 

„změna užívání ateliérů 1420/14 a 1420/15 na byty“ Praha 7 – Holešovice č.p. 1420, Malá Plynární 6 na pozemku parc. č. 613 v katastrálním území Holešovice.

Stavba obsahuje:
Jedná se o stavební úpravy z důvodu změny v užívání dvou ateliérů č. 1420/14 a 1420/15 na bytové jednotky. Stavební úpravy spočívají v:
– nástavba dvou vikýřů pro přístup k terasám v 8. NP
– dispoziční úpravy 7. a 8. NP
– provedení střešních oken
– částečné odstranění komínových těles