Oznámení o zveřejnění Informace o obdržení dokumentace záměru - Stavba č. 44595 Lanovka Podbaba - Troja - BohniceOznámení o zveřejnění Informace o obdržení dokumentace záměru – Stavba č. 44595 Lanovka Podbaba – Troja – Bohnice

 

Do dokumentace je možno nahlížet na odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, 4. patro, místnost č. 428, po předchozí domluvě na telefonním čísle 236 004 218) v termínu od 4. 9. 2023 do 4. 10. 2023.


Dokumentace je taktéž k nahlédnutí v Informačním systému EIA (www.cenia.cz/eia) pod kódem PHA1102, případně na úřadech městských částí Praha 6, Praha 8 a Praha-Troja.


Písemné vyjádření k dokumentaci je možno zaslat odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy do 4. 10. 2023. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.