Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 29 Z 3783/29 a Z 3807/29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města PrahyVeřejná vyhláška

Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 29 Z 3783/29 a Z 3807/29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

 

Veřejné projednání se bude konat dne 3. 10. 2023 od 10:00 hod. na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2
Současně bude veřejné projednání přenášeno prostřednictvím on-line streamované videokonference na níže uvedené internetové adrese.
https://vimeo.com/event/3668487/1aa2c00f59