Rozpočtová opatření - srpen 2023Rozpočtová opatření – srpen 2023

 – Elektronicky zveřejněno na el. úřední desce, případně v rámci usnesení R MČ P7 č. 0510/23-R zveřejněného na internetových stránkách MČ Praha

– V listinné podobě k nahlédnutí na OEK – oddělení rozpočtu