Oznámení o zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-016-2023 - pronájem nebytové jednotky č 1385/104 v domě č.p. 1385, Farského 1, Praha 7Oznámení o zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-016-2023

pronájem nebytové jednotky č 1385/104 v domě č.p. 1385, Farského 1, Praha 7

 

Předmět soutěže: pronájem nebytové jednotky č. 1385/104 v domě č.p. 1385, Farského 1, v k.ú. Holešovice, o velikosti 15,73 m² , v 1. PP, s doporučeným účelem užívání jako sklad na dobu určitou 7 let, za minimální nájemné 1.573,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 1.200,- Kč/m²/rok).


MČ Praha 7 upozorňuje, že pakliže nájemce bude využívat předmět nájmu k výkonu své podnikatelské činnosti, je jeho odpovědností si na vlastní náklad a riziko zajistit případná potřebná vyjádření příslušných dotčených orgánů státní správy a pokud budou dotčeny i společné části domu, také souhlas společenství vlastníků, přičemž pronajímatel, jakožto vlastník jednotky, nenese za případná nesouhlasná stanoviska, ovlivňující provozování podnikatelské činnosti nájemce žádnou odpovědnost a nájemci tyto skutečnosti nezakládají nárok na jakékoliv úlevy z nájemného, krom zákonných důvodů.
MČ Praha 7 v případě zájmu poskytne uchazečům soutěže souhlas s nahlížením do centrální spisovny pro účely poskytnutí projektové dokumentace.