Rozpočtová opatření - červenec 2023Rozpočtová opatření – červenec 2023

· Elektronicky zveřejněno na el. úřední desce, případně v rámci usnesení R MČ P7 č. 0459/23-R zveřejněného na internetových stránkách MČ Praha 7

· V listinné podobě k nahlédnutí na OEK – oddělení rozpočtu