Oznámení o zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-013-2023 - pronájem nebytové jednotky č. 448/101 v domě č.p. 448, Ortenovo náměstí 9, v k.ú. HolešoviceOznámení o zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-013-2023

Předmět soutěže: pronájem nebytové jednotky č. 448/101 v domě č.p. 448, Ortenovo náměstí 9, v k.ú. Holešovice, o velikosti 39,02 m², v 1. PP, s doporučeným účelem užívání jako ateliér/kancelář, na dobu určitou 7 let, za minimální nájemné 10.730,50 Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 3.300,- Kč/m²/rok).

Podmínky soutěže: dle Pravidel MČ Praha 7 pro uzavírání nájemních smluv na nebytové prostory v rámci veřejné soutěže, schválených usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0845/18 – R ze dne 27.11.2018.

Prohlídka: zajištěna správní firmou 7U s.r.o., p Konopásek, tel.: 725 026 065