Rozpočtová opatření - červen 2023Rozpočtová opatření – červen 2023

· Elektronicky zveřejněno na el. úřední desce, případně v rámci usnesení R MČ P7 č. 0413/23-R zveřejněného na internetových stránkách MČ Praha 7

· V listinné podobě k nahlédnutí na OEK – oddělení rozpočtu