Závěrečný účet a účetní závěrka Městské části Praha 7 za rok 2022Závěrečný účet a účetní závěrka Městské části Praha 7 za rok 2022 – plné znění

Schváleno usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 7 č. 0057/23-Z na 5. jednání Zastupitelstva MČ P7 konaném dne 26. 6. 2023