Oznámení o zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-008-2023 - pronájem nebytové jednotky č. 133/105 v domě č.p. 133, U Letenského sadu 7, v k.ú. HolešoviceOznámení o zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-008-2023

Předmět soutěže: pronájem nebytové jednotky č. 133/105 v domě č.p. 133, U Letenského sadu 7, v k.ú. Holešovice, o velikosti 43,39 m², v 1. PP, pouze pro účely umělecké činnosti (historický účel užívání prostoru je dílna), na dobu určitou 6 let (nájemce každé 2 roky předkládá zprávu o své umělecké činnosti), za minimální nájemné 9.763,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 2.700,- Kč/m²/rok).