Schválená rozpočtová opatření za měsíc květen 2023 (č. j. MČ P7 142127/2023).           Schválená rozpočtová opatření za měsíc květen 2023 (č. j. MČ P7 142127/2023).

  •   Elektronicky zveřejněno na el. úřední desce, případně v rámci usnesení R MČ P7 č. 0345/23-R zveřejněného na internetových stránkách MČ Praha 7
  •  V listinné podobě k nahlédnutí na OEK – oddělení rozpočtu