Oznámení o zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-005-2023 - pronájem nebytové jednotky č 1082/101 v domě č.p. 1082, Schnirchova 33, Praha 7Oznámení o zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-005-2023 – pronájem nebytové jednotky č 1082/101 v domě č.p. 1082, Schnirchova 33, Praha 7

 

Předmět soutěže: pronájem nebytové jednotky č. 1082/101 v domě č.p. 1082, Schnirchova 33, v k.ú. Holešovice, o velikosti 12,10 m² , v 1. PP, s doporučeným účelem užívání jako sklad, na dobu určitou 7 let, za minimální nájemné 1.210,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 1.200,- Kč/m²/rok).